MEDIA

Poprawimy Twój wizerunek! Zapewniamy kreatywne i nowatorskie rozwiązania medialne i marketingowe

forum

Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej

biznes plus

Biznes Plus w Gazecie Wyborczej

Wydarzenia biznesowe

Jesteśmy organizatorem ogólnopolskich wydarzeń biznesowych oraz konferencji branżowych.


forum

Polski Kongres Przedsiębiorczości

Jest to forum wymiany myśli i poglądów dla przedstawicieli wielu branż polskiego biznesu, przemysłu oraz samorządów. W trakcie wydarzenia mają miejsce liczne panele dyskusyjne, m.in. na tematy gospodarcze, biznesowe, samorządowe oraz związane z ochroną środowiska i ekologią. Zapraszamy również włodarzy miast, prezesów przedsiębiorstw, firm, przedstawicieli związków branżowych oraz polityków i ekspertów ds. prawa i gospodarki. Chcemy w spokojnej i merytorycznej dyskusji dać możliwość wymiany myśli, idei i poglądów.


nadbaltycka

Nadbałtycka Konferencja Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej

Polska Agencja Przedsiębiorczości od samego początku wspiera polską spółdzielczość mieszkaniową, ponieważ jest ona gwarantem bezpieczeństwa. Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń wśród kadry zarządzającej spółdzielni mieszkaniowych. W trakcie wydarzenia odbywają się panele dyskusyjne poświęcone tematyce spółdzielczej, kwestiom legislacyjnym, budownictwu mieszkaniowemu oraz wszelkim tym tematom, które są istotne z punktu widzenia prezesów spółdzielni mieszkaniowych w całej Polsce.

PROGRAMY WIZERUNKOWE


Nowa jakość Twojego wizerunku!

REFERENCJE

Głównym celem działania Polskiej Agencji Przedsiębiorczości jest promocja firm i przedsiębiorstw działających na polskim rynku, budowanie ich dobrego wizerunku i umacnianie marki. Głównym kanałem realizacji tych zadań jest prasa drukowana, a w szczególności Dziennik Gazeta Prawna oraz Gazeta Wyborcza – najpoważniejsze tytuły prasowe w Polsce.

Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego

To cenna inicjatywa nie tylko promująca działalność gospodarczą, ale także okazja do rozmów na temat możliwości wyzwań, jakie stoją przez polską przedsiębiorczością w procesie budowania innowacyjnej i dynamicznej gospodarki. Gratuluję Państwu zorganizowania tak ważnego spotkania.

Hanna Zdanowska - prezydent Łodzi

Wszelkie kontakty, które jesteśmy w stanie kreować w zakresie współpracy naukowej, gospodarczej i naukowej dają szansę wzmacniania stabilności współczesnego świata, Dlatego serdecznie zapraszam żeby skorzystać z tej szansy i pojawić się Polskim Kongresie Przedsiębiorczości.

Janusz Piechociński - były Minister Gospodarki

Gratuluję Polskiej Agencji Przedsiębiorczości przygotowania II edycji Kongresu stanowiącego forum wymiany myśli i poglądów dla polskich przedsiębiorców, naukowców i polityków oraz platformę porozumienia i współpracy między przedstawicielami różnych sektorów gospodarki.

Małgorzata Skucha - była prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tego typu przedsięwzięcia, jak Polski Kongres Przedsiębiorczości pokazują, jakie są możliwości finansowania oraz w których obszarach możemy być pomocni. Zapraszam na III Polski Kongres Przedsiębiorczości, gdzie taka tematyka będzie poruszana.

KONTAKT

Adres:


ul. Słowackiego 13

40-094 Katowice

Email : biuro@pap.katowice.pl

tel. (32) 782 61 13 fax (32) 782 60 07